box1

Nyt stråtag

Trænger jeres ejendom til et nyt stråtag? Vi har altid fokus på kvalitet, æstetik og en god dialog

box2

Brandsikring

Vil I gerne beskytte jeres ejendom bedst muligt? Vi hjælper med brandsikring af jeres stråtag

box3

Kviste og vinduer

Har I brug for hjælp til jeres kviste og vinduer? Dialog herom indgår som en del af vores arbejde med stråtag

Vi tilbyder

Vi tilbyder følgende:

Kvalitet

Vi arbejder med respekt for håndværket og den nordsjællandske tækkestil i udseende og udførelse. Vi tækker efter Tækkevejledningen udarbejdet af ”Dansk Tækkemandslaug”. Vi udfører løbende kvalitetskontrol af tækkerør og det udførte tags slidlag, tykkelse og hældning på rør. Vi yder 5 års garanti på tækkearbejde.

Materialer

Alt efter hvornår på året arbejdet udføres bruges enten danske/ svenske eller tyrkiske(fra området omkring Sorte havet) tækkerør. Det gælder for alle tre typer, at de er meget ensformige i både farve og brudstyrke. Rygningen udføres med havrehalm i fuglenet eller hønsenet med rygtræer i flækket eg.

Tækkemetode

Vi anvender skruemetoden; En skrue med 1 mm rustfri jerntråd fastgøres i lægten med skruemaskine og strammes over 3,8mm galvaniseret jernstang (kæp) med sækkestrammer.

Brandsikring

”Sepatec” – en nem og billig løsning. En dug af glasfiber monteres oven på lægterne. Den hindrer, at ilden kan løbe på bagsiden, og brandens hastighed nedsættes væsentligt. Hvis der eventuelt er problemer med træk i huset, kan en løsning med gips på spærene vælges. Denne laves tæt i alle kanter med en fuge og nedsætter derved trækgener og som ”sepatec” ildens mulighed for at brede sig hurtigt.

Lægter

Hvis nye lægter skal udskiftes de til godkendte T1 lægter ifølge gældende regler. Tagets udseende Tagets tykkelse vil blive ca. 28cm(min. 25cm) med et slidlag til kæp på ca. 14cm(min. 10cm). Tagskæggets vinkel ca. 80º med udhæng på ca. 20cm. Det tilstræbes at få en ensartet overflade, både i farve og tekstur.

Tagets holdbarhed.

Under normale omstændigheder vil levetiden for et tag med en hældning på 50 grader typisk være 40-50 år. Det er vigtigt for tagets levetid, at man vedligeholder rygningen. Den beskytter de øverste bind mod solens uv stråler og sikrer, at der ikke trænger vand ind i stråtaget. Rygningen fornys ca hver 4-5 år

Hilsen
Thomas Gerner
Tækkemanden Horneby