Brandsikring


Hvad gør brandsikring?

Brandisoleringen bevirker at stråtaget ikke kan brænde på dets underside. Branden forbliver i tagets kanter og på tagets overflade.
Herved nedsættes brandens hastighed voldsomt. Hvis branden er opstået i stråtaget, f.eks. ved glød fra ildsted, fyrværkeri eller direkte ildspåsættelse vil den i de fleste tilfælde kunne slukkes uden at der skade på husets indre. Vi arbejder i Hornbæk, men kommer hurtigt ud til Dronningmølle og resten af Nordsjælland!

Vi anvender Sepatec® brandisolering

Sepatec®brandisolering er et nyt brandisoleringsssystem for stråtage, som er udviklet i årene 2002 og 2003. Systemet er beregnet til brug i forbindelse med nytækning og kan derfor ikke etableres på eksisterende stråtage.

Sepatec® brandisolering er nem og effektiv at oplægge og derfor også prisbillig. Sepatec® brandisolering er så åben i sin struktur, at den ikke hindrer den naturlige gennemluftning og udtørring af stråtaget.

Sepatec® brandisolering giver en rar bagside, fri for flyvende frømateriale fra tækkerørene og alt for mange hængende spindelvæv.

Få rabat på brandforsikringspræmien

Sepatec® brandsikring er godkendt af Dansk Brandteknisk Institut. Det giver mulighed for reduktion i brandforsikringspræmierne.
Når tækkemanden har udført brandisoleringen udfylder han på din forespørgsel et certifikat som garanti for at Sepatec® er oplagt ifølge gældende vejledning og med de korrekte materialer. Mange forsikringsselskaber giver rabat på brandforsikringspræmien, når det stråtækte hus er brandsikret.

Formaliteterne omkring opnåelsen af rabat er enkle: du skal blot til forsikringsselskabet indsende det Sepatec®-brandsikringscertifikat, som din tækkemand har udleveret til dig, da brandsikringen var fuldført.

Vil du vide mere?


    Kontakt os

    Lad os udføre opgaven om at levere jeres nye stråtag. Vi tager glædeligt imod alle nye udfordringer med stråtag. Ring til os på 25 21 77 52 og hør hvad vi kan gøre for jer. Vi kommer naturligvis altid ud og kigger på jeres ejendom, før vi afgiver et skriftligt tilbud. I er også velkomne til at udfylde vores kontaktformular, så vender vi tilbage hurtigst muligt.