box1

Nyt stråtag?

Er du interesseret i nyt stråtag?

box2

Brandsikring

Sepatec® brandisolering er nem og effek- tiv at oplægge og derfor også prisbillig.

box3

Kviste og vinduer

Sepatec® brandisolering er nem og effek- tiv at oplægge og derfor også prisbillig.

Brandsikring

Sepatec® brandisolering er et nyt brandisoleringsssystem for stråtage, som er udviklet i årene 2002 og 2003.

Systemet er beregnet til brug i forbindelse med nytækning og kan derfor ikke etableres på eksisterende stråtage.
Brandisoleringen bevirker at stråtaget ikke kan brænde på dets underside. Branden forbliver i tagets kanter og på tagets overflade.
Herved nedsættes brandens hastighed voldsomt. Hvis branden er opstået i stråtaget, f.eks. ved glød fra ildsted, fyrværkeri eller direkte ildspåsættelse vil den i de fleste tilfælde kunne slukkes uden at der skade på husets indre.

Sepatec® brandisolering er nem og effektiv at oplægge og derfor også prisbillig.

Sepatec® brandisolering er så åben i sin struktur at den ikke hindrer den naturlige gennemluftning og udtørring af stråtaget.

Sepatec® brandisolering giver en rar bagside, fri for flyvende frømateriale fra tækkerørene og alt for mange hængende spindelvæv.
“SEPATEC® BRANDISOLERING ER ET NYT BRANDISOLERINGSSSYSTEM FOR STRÅTAGE, SOM ER UDVIKLET I ÅRENE 2002 OG 2003.”

Sepatec® brandsikring er godkendt af Dansk Brandteknisk Institut. Det giver mulighed for reduktion i brandforsikringspræmierne.
Når tækkemanden har udført brandisoleringen udfylder han på din forespørgsel et certifikat som garanti for at Sepatec® er oplagt ifølge gældende vejledning og med de korrekte materialer.
Mange forsikringsselskaber giver rabat på brandforsikringspræmien, når det stråtækte hus er brandsikret.

Formaliteterne omkring opnåelsen af rabat er enkle: du skal blot til forsikringsselskabet indsende det Sepatec®-brandsikringscertifikat, som din tækkemand har udleveret til dig, da brandsikringen var fuldført.